Thứ 5, ngày 12 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG TIN KHOA HỌC
Dự án ACHIEVE – sử dụng nghiên cứu triển khai để hướng dẫn đánh giá hiệu quả của chăm sóc chuyển tiếp
In bài viết
11-3-2019
Ra viện và chuyển viện - chuyển tiếp việc chăm sóc giữa các cơ sở y tế - không được quản lý theo dõi tốt có thể gây ra những kết cục xấu cho người bệnh và ngay cả với những người chăm sóc.

Jing Li1, Jane Brock, Brian Jack, Brian Mittman, Mary Naylor, Joanna Sorra,

Glen Mays, Mark V. Williams and for the Project ACHIEVE Team

 

Tóm tắt:

Đặt vấn đề: Ra viện và chuyển viện - chuyển tiếp việc chăm sóc giữa các cơ sở y tế - không được quản lý theo dõi tốt có thể gây ra những kết cục xấu cho người bệnh và ngay cả với những người chăm sóc. Không may là những tiếp cận thông thường lâu nay về cung ứng dịch vụ chăm sóc lại không hỗ trợ tính liên tục của chăm sóc và không có sự phối hợp đồng bộ giữa các bệnh viện, các phòng khám đa khoa, nhà người bệnh và các viện điều dưỡng. Mặc dù những nỗ lực đa dạng gồm rất nhiều thành phần có thể cải thiện được kết cục của người bệnh và giảm số lần tái nhập viện vào ngày thứ 30, nghiên cứu cũng chưa xác định được thành phần nào là cấp thiết. Ngoài ra, chúng tôi cũng chưa rõ được làm thế nào để hiệu chỉnh các cấu phần cốt lõi dựa trên người bệnh, người chăm sóc, cơ sở y tế hoặc các đặc điểm của cộng đồng, hay là làm thế nào để đẩy mạnh việc tái thiết kế hệ thống chăm sóc chuyển tiếp.

Phương pháp/Thiết kế nghiên cứu: Dự án ACHIEVE tập trung vào những nhóm dân cư khác nhau có MEDICARE (bảo hiểm y tế của Mỹ - chú thích của người dịch) ví dụ như những người có nhiều bệnh lý mạn tính, những người bệnh với vốn hiểu biết về sức khỏe thấp và khả năng tiếng Anh hạn chế, những nhóm người dân tộc thiểu số, nhóm người thu nhập thấp, những người ở miền quê và những người khuyết tật. Trong giai đoạn đầu tiên, chúng tôi sẽ dùng những nhóm trọng tâm, nhằm xác định các kết cục và các thành phần nào của việc chăm sóc chuyển tiếp là thích ứng nhất cho người bệnh và người cung cấp dịch vụ chăm sóc, để thông tin cho họ về việc phát triển và kiểm định các công cụ đánh giá. Trong giai đoạn hai, chúng tôi sẽ đánh giá hiệu quả so sánh giữa các chương trình chăm sóc chuyển tiếp đa thành phần đang triển khai trên khắp nước Mỹ. Sử dụng cách tiếp cận hỗn hợp các phương pháp trong việc đánh giá này, chúng tôi sẽ nghiên cứu những nhóm người bệnh, người chăm sóc và người cung ứng dịch vụ từ kỳ trước (hồi cứu), thời hiện tại và trong tương lai (tiến cứu) để xác định những số liệu về địa điểm thăm khám, các điều tra dịch tễ và lâm sàng. Trong nghiên cứu quan sát thử nghiệm tự nhiên này, chúng tôi dùng thiết kế nghiên cứu giai thừa phân đoạn (fractional factorial study design) để làm chuyên biệt các thành phần so sánh và đánh giá những tác động cá thể và phối hợp của những thành phần chăm sóc chuyển tiếp cốt lõi.

Bàn luận: Nghiên cứu của chúng tôi sẽ xác định bằng thực chứng những thành phần và/hoặc là những chuỗi thành phần nào của chăm sóc chuyển tiếp mang lại kết quả mong đợi cao nhất cho người bệnh và người chăm sóc, tính cả những nhóm dân số người bệnh và người chăm sóc rất khác nhau ở những cơ sở y tế khác nhau. Sử dụng những kết quả này, chúng tôi sẽ phát triển những khuyến nghị cụ thể, khả thi về việc làm thế nào để áp dụng tốt nhất những chiến lược chăm sóc này. Cuối cùng, nghiên cứu này sẽ cung cấp cho các bệnh viện, các tổ chức cộng đồng, người bệnh, người chăm sóc, các thầy thuốc và những người tài trợ có liên quan khác những công cụ có thể giúp họ đưa ra những quyết định đúng, đủ thông tin về các chiến lược nào sẽ là hiệu quả nhất để áp dụng tốt nhất vào cộng đồng của họ.

Đăng ký thử nghiệm: số đăng ký NCT02354482, trên clinicaltrials.gov, ngày 29/01/2015.

Từ khóa: Chăm sóc chuyển tiếp (Transitional care), Nghiên cứu triển khai (Implementation research), Hiệu quả được so sánh (Comparative effectiveness), Lấy người bệnh làm trung tâm (Patient centered).

KHUNG LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU (xem trong toàn văn)

*Nguồn: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4759940/pdf/12913_2016_Article_1312.pdf

Correspondence: mark.will@uky.edu  10: Center for Health Services Research, Department of Internal Medicine, University of Kentucky, Kentucky Clinic J525, Lexington, KY 40536-0284, USA.

1Li et al. BMC Health Services Research (2016) 16:70 DOI 10.1186/s12913-016-1312-y

Project ACHIEVE – using implementation research to guide the evaluation of transitional care effectiveness

Jing Li1 , Jane Brock2 , Brian Jack 3 , Brian Mittman 4,5,6, Mary Naylor 7 , Joanna Sorra 8 , Glen Mays 9 , Mark V. Williams 10* and for the Project ACHIEVE Team

Abstract

Background: Poorly managed hospital discharges and care transitions between health care facilities can cause poor outcomes for both patients and their caregivers. Unfortunately, the usual approach to health care delivery does not support continuity and coordination across the settings of hospital, doctors’ offices, home or nursing homes. Though complex efforts with multiple components can improve patient outcomes and reduce 30-day readmissions, research has not identified which components are necessary. Also we do not know how delivery of core components may need to be adjusted based on patient, caregiver, setting or characteristics of the community, or how system redesign can be accelerated.

Methods/design: Project ACHIEVE focuses on diverse Medicare populations such as individuals with multiple chronic diseases, patients with low health literacy/numeracy and limited English proficiency, racial and ethnic minority groups, low-income groups, residents of rural areas, and individuals with disabilities. During the first phase, we will use focus groups to identify the transitional care outcomes and components that matter most to patients and caregivers to inform development and validation of assessment instruments. During the second phase, we will evaluate the comparative effectiveness of multi-component care transitions programs occurring across the U.S. Using a mixed-methods approach for this evaluation, we will study historical (retrospective) and current and future (prospective) groups of patients, caregivers and providers using site visits, surveys, and clinical and claims data. In this natural experiment observational study, we use a fractional factorial study design to specify comparators and estimate the individual and combined effects of key transitional care components.

Discussion: Our study will determine which evidence-based transitional care components and/or clusters most effectively produce patient and caregiver desired outcomes overall and among diverse patient and caregiver populations in different healthcare settings. Using the results, we will develop concrete, actionable recommendations regarding how best to implement these strategies. Finally, this work will provide tools for hospitals, community-based organizations, patients, caregivers, clinicians and other stakeholders to help them make informed decisions about which strategies are most effective and how best to implement them in their communities.

Trial registration: Registered as NCT02354482 on clinicaltrials.gov on 1/29/2015

Keywords: Transitional care, Implementation research, Comparative effectiveness, Patient centered

* Correspondence: mark.will@uky.edu  10: Center for Health Services Research, Department of Internal Medicine, University of Kentucky, Kentucky Clinic J525, Lexington, KY 40536-0284, USA

1Li et al. BMC Health Services Research (2016) 16:70 DOI 10.1186/s12913-016-1312-y

Toàn văn: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4759940/pdf/12913_2016_Article_1312.pdf

 

Phạm Bá Đà – Bệnh viện Đa khoa tỉnh (lược dịch)  
Số lượt xem:462
Bài viết liên quan:
Icon  Trực tuyến Hội nghị khoa học ngành Y tế tỉnh Kon Tum năm 2019 chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2019)
Icon  Sở Y tế tổ chức họp các Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của các đề tài nghiên cứu khoa học trong ngành Y tế năm 2018
Icon  Chăm sóc sơ sinh theo khuyến cáo của WHO giúp cắt giảm các nhiễm khuẩn nặng đến 2/3: Kết quả của một nghiên cứu
Icon  Hội nghị trực tuyến về công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến trong ngành Y tế tỉnh Kon Tum
Icon  Việc làm hạ huyết áp có thể có ích cho não bộ
Icon  Sở Y tế họp xét duyệt đề cương các đề tài nghiên cứu khoa học ngành Y tế tỉnh Kon Tum năm 2018
Icon  Tiêu sợi huyết dưới hướng dẫn của MRI trong điều trị đột quỵ không rõ thời gian khởi phát
Icon  Thay đổi hành vi kê đơn kháng sinh sau khi đưa vào ứng dụng chương trình quản lý sử dụng kháng sinh: một điều tra trước và sau can thiệp
Icon  Sở Y tế tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị khoa học ngành Y tế năm 2018
Icon  Hội nghị Khoa học Y Dược - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum lần thứ VII
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
 © Trang thông tin điện tử Sở Y Tế thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
    Người chịu trách nhiệm chính: Đào Duy Khánh. Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Kon Tum
    Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC