Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021

 

THÔNG TIN KHOA HỌC
Cơ hội tiếp xúc và nguy cơ lây truyền ở 3410 người tiếp xúc gần với người bệnh Covid-19 tại Quảng Châu, Trung Quốc: Nghiên cứu thuần tập dọc chiều thời gian
In bài viết
19-8-2020
Nguy cơ lây truyền SARS-CoV-2 của những người tiếp xúc gần với người bị nhiễm chưa được ước tính rõ ràng

Tóm tắt:

Đặt vấn đề: Nguy cơ lây truyền SARS-CoV-2 của những người tiếp xúc gần với người bị nhiễm chưa được ước tính rõ ràng.

Mục tiêu: Đánh giá nguy cơ lây truyền SARS-CoV-2 của người tiếp xúc gần ở những tình huống khác nhau.

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu thuần tập dọc theo chiều thời gian.

Bối cảnh: Những người tiếp xúc gần của những người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Đối tượng: 3.410 trường hợp tiếp xúc gần với 391 ca bệnh chỉ dấu được truy vết từ 13 tháng 01 đến 06 tháng 03 năm 2020. Những dữ liệu về tình huống phơi nhiễm, xét nghiệm PCR và các đặc điểm lâm sàng của ca bệnh chỉ dấu và ca bệnh thứ phát được thu thập.

Đo lường: Các ca bệnh COVID-19 được chẩn đoán xác định theo hướng dẫn của y tế Trung Quốc. Những lần nhiễm thứ phát ở các bối cảnh khác nhau được tính toán.

Kết quả: Trong số 3.410 tiếp xúc gần, 127 (3,7% [95% CI, 3,1% - 4,4%]) bị nhiễm thứ phát. Trong số 127 người này có 8 người (6,3% [95% CI, 2,1% - 10,5%]) không có triệu chứng. Trong số 119 ca bệnh có triệu chứng có 20 người (16,8%) được xác định là bệnh nhẹ, 87 người (73,1%) trung bình và 12 người (10,1%) là bệnh nặng hoặc rất nặng. So sánh với bối cảnh tiếp xúc ở nhà (10,3%), tần suất mắc bệnh thứ phát là thấp hơn khi phơi nhiễm tại cơ sở y tế (1,0%; OR, 0,09 [CI, 0,04 – 0,20]) và ở phương tiện chuyên chở công cộng (0,1%; OR, 0,01 [CI, 0,00 - 0,08]). Tần suất mắc bệnh thứ phát tăng lên theo mức độ nặng của các ca bệnh chỉ dấu, từ 0,3% (CI, 0,00 to 1,0%) đối với ca bệnh không triệu chứng lên đến 3,3% (CI, 1,8% - 4,8%) với ca bệnh nhẹ, 5,6% (CI, 14,4% - 6,8%) với ca bệnh trung bình và 6,2% (CI, 3,2% - 9,1%) đối với ca bệnh nặng hoặc rất nặng. Ca bệnh chỉ dấu có khạc đàm thường phối hợp với nguy cơ lây nhiễm bệnh thứ phát  cao hơn (13,6% so với 3% ở ca bệnh không ho khạc; OR 4,81 [CI, 3,35 - 6,93]).

Hạn chế: Có thể có nhiều sai số nhớ lại đối với triệu chứng khởi phát trong nhóm người bệnh COVID-19 và các triệu chứng và độ nặng của những ca bệnh chỉ dấu có thể không được lượng giá ngay thời điểm có phơi nhiễm tiếp xúc.

Kết luận: Tiếp xúc trong bối cảnh gia đình là hoàn cảnh chủ yếu của lan truyền SARS-CoV-2 và nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 ở những người tiếp xúc gần tăng cùng với mức độ nặng của các ca bệnh chỉ dấu.

Hình. Sơ đồ nghiên cứu

 

Nguồn:

Lei Luo, PhDDan Liu, PhD et al, Contact Settings and Risk for Transmission in 3410 Close Contacts of Patients With COVID-19 in Guangzhou, China: A Prospective Cohort Study, Annals of Internal Medicine (https://doi.org/10.7326/M20-2671). 

Phạm Bá Đà (lược dịch)  
Số lượt xem:1325
Bài viết liên quan:
Icon  Đặc điểm lâm sàng của 138 trường hợp bệnh viêm phổi do nhiễm vi rút Corona chủng mới 2019 điều trị nội trú tại Vũ Hán, Trung Quốc
Icon  Nghiên cứu trường hợp: Hệ thống kiểm soát hàng tồn kho trên nền tảng Excel dựa vào phân tích ABC và VED dành cho ngành Dược
Icon  Họp Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến trong ngành Y tế năm 2019
Icon  Họp Hội đồng xét duyệt phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng các đề tài nghiên cứu khoa học trong ngành Y tế năm 2019
Icon  Trạng thái siêu lạnh giúp làm tăng gấp ba lần thời gian sử dụng của gan hiến tặng
Icon  BAyes for Vietnam
Icon  Cách lựa chọn phần mềm phân tích số liệu (SPSS, STATA, SAS, R…)
Icon  SPSS và STATA: so sánh hai công cụ hàng đầu trong xác suất thống kê
Icon  Xác suất thống kê: Cuộc chiến FREQUENTIST VS BAYESIAN
Icon  Các chất chống ô xi hóa có thể làm gia tăng sự lan truyền của bệnh ung thư phổi hơn là ngăn chặn nó
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC