Thứ 3, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CCHC CỦA SỞ Y TẾ
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
In bài viết
16-5-2019

STT

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

I

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Tải về

II

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Tải về

III

Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum

Tải về

IV

Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà

Tải về

 

Trạm Y tế thị trấn Đăk Hà

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Hring

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk La

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Long

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Ma

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Ngọc

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Pxy

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Ui

Tải về

 

Trạm Y tế xã Hà Mòn

Tải về

 

Trạm Y tế xã Ngọc Réo

Tải về

 

Trạm Y tế xã Ngọc Wang

Tải về

V

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô

Tải về

VI

Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy

Tải về

 

Trạm Y tế thị trấn Đăk Rve

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Kôi

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Pne

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Ruồng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Tơ Lung

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Tờ Re

Tải về

 

Trạm Y tế xã Tân Lập

Tải về

VII

Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy

Tải về

 

Trạm Y tế thị trấn Sa Thầy

Tải về

 

Trạm Y tế xã Hơ Moong

Tải về

 

Trạm Y tế xã Mô Rây

Tải về

 

Trạm Y tế xã Rờ Kơi

Tải về

 

Trạm Y tế xã Sa Bình

Tải về

 

Trạm Y tế xã Sa Nghĩa

Tải về

 

Trạm Y tế xã Sa Nhơn

Tải về

 

Trạm Y tế xã Sa Sơn

Tải về

 

Trạm Y tế xã Ya Ly

Tải về

 

Trạm Y tế xã Ya Tăng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Ya Xier

Tải về

VIII

Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei

Tải về

IX

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Na

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Sao

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Rơ Ông

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Tờ Kan

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Hà

Tải về

 

Trạm Y tế xã Tu Mơ Rông

Tải về

 

Trạm Y tế xã Văn Xuôi

Tải về

 

Trạm Y tế xã Ngọc Yêu

Tải về

 

Trạm Y tế xã Ngọc Lây

Tải về

 

Trạm Y tế xã Tê Xăng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Măng Ri

Tải về

 

Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Rơ Ông

Tải về

X

Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng

Tải về

XI

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi

Tải về

XII

Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai

Tải về

 

Trạm Y tế xã Ia Dom

Tải về

 

Trạm Y tế xã Ia Đal

Tải về

 

Trạm Y tế xã Ia Tơi

Tải về

XIII

Trung tâm Y tế huyện Kon Plong

Tải về

XIV

Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

 

 

Phòng khám Đa khoa Hà Nội - Kon Tum

Tải về

 

Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Bác sĩ Nguyễn Văn Chiến

Tải về

 

Phòng QLHNYDTN  
Số lượt xem:939
Bài viết liên quan:
Icon  Bảng tự công bố của các đơn vị năm 2019
Icon  Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc
Icon  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược năm 2018
Icon  Thu hồi các Giấy chứng nhận, Giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp năm 2018
Icon  Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh năm 2018
Icon  Bảng tự công bố của các đơn vị năm 2018
Icon  Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2018
Icon  Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược năm 2018
Icon  Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2018
Icon  Danh sách các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn tỉnh Kon Tum
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
 © Trang thông tin điện tử Sở Y Tế thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
    Người chịu trách nhiệm chính: Đào Duy Khánh. Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Kon Tum
    Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC