Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CCHC CỦA SỞ Y TẾ
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
In bài viết
16-5-2019

STT

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

I

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Cập nhật ngày 29/6/2020

Cập nhật ngày 15/01/2021

II

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Cập nhật ngày 27/8/2019

III

Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum

Cập nhật ngày 23/4/2020

Cập nhật ngày 24/12/2020

IV

Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà

Cập nhật ngày 22/4/2020

Cập nhật ngày 08/01/2021

Cập nhật ngày 11/01/2021

V

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô

Cập nhật ngày 4/3/2020

Cập nhật ngày 7/1/2021

VI

Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy

Cập nhật ngày 01/7/2020

Cập nhật ngày 13/01/2021

VII

Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy

Cập nhật năm 2020

Cập nhật ngày 11/01/2020

VIII

Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei

Cập nhật ngày 27/3/2020

Cập nhật ngày 11/11/2020

IX

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông

Cập nhật ngày 25/5/2020

Cập nhật ngày 11/01/2021

X

Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng

Cập nhật ngày 14/7/2020

Cập nhật ngày 14/01/2021

XI

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi

Cập nhật ngày 13/3/2020

Cập nhật ngày 11/01/2020

XII

Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai

Cập nhật ngày 16/10/2019

XIII

Trung tâm Y tế huyện Kon Plong

Cập nhật ngày 01/9/2020

Cập nhật ngày 25/11/2020

XIV

Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi

Cập nhật ngày 10/8/2020

Cập nhật ngày 18/01/2021

XV

Bệnh xá Công an tỉnh Kon Tum

Cập nhật năm 2020

XVI

Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

 
 

Phòng khám Đa khoa Hà Nội - Kon Tum

Cập nhật ngày 02/01/2020

Cập nhật ngày 05/01/2021

 

Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Bác sĩ Nguyễn Văn Chiến

Cập nhật ngày 16/7/2018

 

Phòng khám đa khoa và tiêm chủng Hạnh Tâm

Cập nhật ngày 02/11/2020

Cập nhật ngày 24/12/2020

Cập nhật ngày 28/12/2020

Cập nhật ngày 15/01/2021

 

 

  
Số lượt xem:5957
Bài viết liên quan:
Icon  Bảng tự công bố của các đơn vị năm 2019
Icon  Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc
Icon  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược năm 2018
Icon  Thu hồi các Giấy chứng nhận, Giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp năm 2018
Icon  Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh năm 2018
Icon  Bảng tự công bố của các đơn vị năm 2018
Icon  Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2018
Icon  Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược năm 2018
Icon  Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2018
Icon  Danh sách các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn tỉnh Kon Tum
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC