Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CCHC CỦA SỞ Y TẾ
Bảng tự công bố của các đơn vị năm 2020
In bài viết
16-1-2020

STT

Đơn vị công bố

Nội dung công bố

 

1

Phòng khám Đa khoa Hà Nội - Kon Tum

Cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I

Tải về

2

Phòng khám Đa khoa và tiêm chủng Hạnh Tâm

Cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I

Tải về

3

Phòng khám bệnh Bác sỹ Đà - Kon Tum

Cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I

Tải về

4

Trung tâm Giám định Y khoa

Cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I

Tải về

6

Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng

Cơ sở đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Tải về

Cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I

Tải về

7

Huyện Tu Mơ Rông

 

 

 

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông

Cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I

Tải về

 

Khoa Ngoại tổng hợp - Chăm sóc sức khỏe sinh sản, TTYT huyện Tu Mơ Rông

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Sao

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Tê Xăng

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Tờ Kan

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Văn Xuôi

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Na

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Ngọc Yêu

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Hà

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Rơ Ông

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Măng Ri

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Ngọc Lây

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Tu Mơ Rông

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

8

Huyện Đăk Tô

 

 

 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Tân Cảnh

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Diên Bình

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Kon Đào

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Pô Kô

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế thị trấn Đăk Tô

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Văn Lem

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Ngọc Tụ

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Trăm

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Rơ Nga

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

9

Huyện Kon Plong

 

 

 

Trung tâm Y tế huyện Kon Plong

Cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Nên

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Ring

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Tăng

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Măng Bút

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Măng Cành

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế thị trấn Măng Đen

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Ngọc Tem

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Pờ Ê

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Hiếu

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

10

Huyện Ngọc Hồi

 

 

 

Trạm Y tế xã Đăk Dục

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Phòng tiêm chủng POTEC 82 Kon Tum - Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Xú

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế thị trấn Plei Kần

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Ang

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Kan

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Nông

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Pờ Y

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Sa Loong

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

11

Thành phố Kon Tum

 

 

 

Trạm Y tế xã Chư Hreng

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế phường Duy Tân

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Blà

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Cấm

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Năng

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Rơ Wa

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đoàn Kết

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Hòa Bình

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Ia Chim

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Kroong

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế phường Lê Lợi

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế phường Ngô Mây

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế phường Nguyễn Trãi

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế phường Quang Trung

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế phường Quyết Thắng

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế phường Thắng Lợi

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế phường Thống Nhất

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế phường Trần Hưng Đạo

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế phường Trường Chinh

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Vinh Quang

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Ngok Bay

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

12

Huyện Sa Thầy

 

 

 

Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy

Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II

Tải về

13

Huyện Đăk Glei

 

 

 

Phòng Tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh thuộc khoa Ngoại tổng hợp - Chăm sóc sức khỏe sinh sản, TTYT huyện Đăk Glei

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Choong

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Kroong

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Long

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Man

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Môn

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Nhoong

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Pék

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Plô

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Mường Hoong

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Ngọc Linh

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế thị trấn Đăk Glei

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Xốp

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

14

Huyện Kon Rẫy

 

 

 

Trạm Y tế xã Đăk Kôi

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Pne

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Rve

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Tơ Lung

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Đăk Tờ Re

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

Trạm Y tế xã Tân Lập

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Tải về

 

  
Số lượt xem:1149
Bài viết liên quan:
Icon  Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động năm 2018
Icon  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược năm 2019
Icon  Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh năm 2019
Icon  Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược năm 2019
Icon  Cấp Chứng chỉ hành nghề KCB năm 2019
Icon  Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Icon  Bảng tự công bố của các đơn vị năm 2019
Icon  Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc
Icon  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược năm 2018
Icon  Thu hồi các Giấy chứng nhận, Giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp năm 2018
THÔNG BÁO

Công văn số 2017/SYT-NVYD ngày 04/6/2020 của Sở Y tế về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

Kế hoạch số 404/KH-SYT ngày 14/02/2020 của Sở Y tế về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước của ngành Y tế tỉnh Kon Tum năm 2020

Kế hoạch số 4270/KH-SYT ngày 18/12/2019 của Sở Y tế về việc thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành Y tế tỉnh Kon Tum năm 2020

Quyết định số 613/QĐ-SYT ngày 28/10/2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính nhà nước hằng năm đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Quyết định số 595/QĐ-SYT ngày 18/10/2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm của Sở Y tế

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
 © Trang thông tin điện tử Sở Y Tế thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
    Người chịu trách nhiệm chính: Đào Duy Khánh. Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Kon Tum
    Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC