Sở Y tế tỉnh Kon Tum

http://syt.kontum.gov.vn


Sở Y tế đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021

Nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 1603/KH-UBND ngày 18/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, ngày 19/5/2021 Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 2105/KH-SYT về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước ngành Y tế năm 2021.
Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc chú trọng nội dung thông tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế, Bản tin sức khỏe tỉnh Kon Tum, Trang thông tin điện tử của các đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác thực hiện của công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế về công tác CCHC với nội dung trọng tâm là nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh; sắp xếp, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng cơ quan, đơn vị xanh – sạch – đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành...
Để thực hiện đạt mục tiêu trọng tâm nêu trên, Sở Y tế đã đề ra nhóm giải pháp chủ yếu trong công tác tuyên truyền CCHC năm 2021 như sau: (1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ CCHC của ngành Y tế góp phần nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động; người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến liên hệ công tác; người bệnh, người nhà người bệnh và khách hàng đến sử dụng dịch vụ y tế biết, phối hợp thực hiện. (2) Tham gia đầy đủ các hội nghị quán triệt, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. (3) Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách hành chính bằng nhiều hình thức hình thức, kênh thông tin phù hợp với từng cơ quan, đơn vị... (4) Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì, nâng cao chất lượng chương trình, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về CCHC; thực hiện các phóng sự, tin bài về hoạt động CCHC của các cơ quan, đơn vị và ngành Y tế; kịp thời phản ánh, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt và phê phán những biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu nhân dân./.

 
Tin: LVD
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây