Sở Y tế tỉnh Kon Tum

http://syt.kontum.gov.vn


Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khóa XII

Từ ngày 09-11/6/2021, Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi lãnh đạo của Đảng bộ, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Hội nghị tổ chức thành 3 lớp.
Quang cảnh lớp thứ Nhất
Quang cảnh lớp thứ Hai
 
Đảng ủy Sở Y tế mời đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum, báo cáo viên Đảng ủy Khối phổ biến, quán triệt các nội dung trọng tâm gồm: Quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể; định hướng các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021-2025; định hướng phát triển giai đoạn 2021-2030; các nhiệm vụ quan trọng nhiệm kỳ XIII và 03 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đồng thời quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20-8-2019 “về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030” và Kết luận số 92-KL/TW, ngày 05-11-2020 “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị TW5, khóa IX một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020” của Bộ Chính trị.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum báo cáo chuyên đề tại Hội nghị
 
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Sở Y tế tiếp tục nghiên cứu thêm các nội dung khác ngoài nội dung đã trình bày tại Hội nghị; không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết trong toàn ngành Y tế, cùng với Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.
Tin và ảnh: Dương Văn Lợt
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây