SỞ BAN NGÀNH

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

BỘ Y TẾ

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Bệnh viên Đa khoa tỉnh

Bệnh viện YDCT-PHCN

Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy

Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi

 

 

 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô

Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà

Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy

Trung tâm Y tế huyện KonPlong

Trung tâm Y tế huyện IaHdrai

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông

Bệnh viện Tâm Thần