Văn bản theo lĩnh vực: Tổ chức - Hành chính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 621/QĐ-SYT 02/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế tỉnh Kon Tum do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
2 613/QĐ-SYT 30/10/2023 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Y tế
3 443/QĐ-SYT 09/08/2023 QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 (thuộc thẩm quyền Sở Y tế quản lý)
4 447/QĐ-SYT 09/08/2023 QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở Y tế tỉnh Kon Tum
5 2531/SYT-TCHC 01/08/2023 V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế
6 406/QĐ-SYT 30/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung viên chức đào tạo trình độ sau đại học đối với viên chức Bệnh viện Y dược cổ truyền - PHCN năm 2023
7 2386/SYT-TCHC 23/07/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế
8 2150/KH-SYT 05/07/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” ngành Y tế
9 334/QĐ-SYT 29/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công ông Đinh Thành Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, Phụ trách Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông cho đến khi có nhân sự Giám đốc
10 321/QĐ-SYT 29/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động và bổ nhiệm ông Đinh Thành Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông
11 319/QĐ-SYT 29/06/2023 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Khánh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum
12 322/QĐ-SYT 29/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động và bổ nhiệm ông Bùi Trọng Trí giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum
13 305/QĐ-SYT 29/06/2023 QUYẾT ĐỊNH về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum
14 299/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động và bổ nhiệm ông Đặng Công Lân giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa tỉnh Kon Tum
15 303/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động và bổ nhiệm ông Phạm Xuân Khánh giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
16 301/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thịnh giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
17 300/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hà giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng
18 296/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thành giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei
19 292/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thuyên chuyển công tác đối với viên chức (Đinh Thị Ái Nhung)
20 294/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công ông Đinh Ngọc Phước - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy, Phụ trách Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy cho đến khi có nhân sự Giám đốc
21 297/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công ông Nguyễn Luận - Phó Giám đốc TTTYT huyện Kon Rẫy, Phụ trách TTYT huyện Kon Rẫy cho đến khi có nhân sự Giám đốc
22 295/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm ông Đinh Văn Khuê giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum
23 302/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi
24 298/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm ông Lê Quý Phương giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà
25 1946/SYT-TCHC 25/06/2023 V/v chuyển Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế
26 1969/SYT-TCHC 22/06/2023 V/v cung cấp tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC
27 1876/BC-SYT 15/06/2023 BÁO CÁO Thực hiện cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2023
28 1717/SYT-TCHC 07/06/2023 Về việc đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC, DVCTT
29 1621/KH-SYT 31/05/2023 Kế hoạch thực hiện cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023 của ngành Y tế
30 1402/KH-SYT 12/05/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”
31 1312/SYT-KHTC 07/05/2023 V/v đề nghị cung cấp Báo giá gói thầu “Chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng năm 1991-2006 từ bước 6 đến bước 23 của quy trình chỉnh lý tài liệu giấy“
32 1088/KH-SYT 12/04/2023 KẾ HOẠCH Công tác bảo vệ bí mật nhà nước ngành Y tế năm 2023
33 93/SYT-NVYD 09/01/2023 Đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão (2023)
34 4308/KH-SYT 17/10/2022 Phát động Đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023)
35 548/QĐ-SYT 07/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum
36 3397/SYT-TCHC 09/08/2022 V/v tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 50/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
37 370/QĐ-SYT 31/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Y tế tỉnh Kon Tum
38 371/QĐ-SYT 31/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh danh sách đào tạo trình độ sau đại học đối với viên chức Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô năm 2022
39 2814/HD-SYT 23/06/2022 V/v đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực y tế
40 2299/SYT-TCHC 16/05/2022 V/v triển khai thực hiện Chương trình số 05-CTr/ BDVTUBCSĐUBND ngày 29/3/2022 về công tác dân vận
41 1918/KH-SYT 21/04/2022 KẾ HOẠCH họp Hội đồng xét duyệt phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng đề tài NCKH của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
42 1473/TB-HĐXTH 13/04/2022 THÔNG BÁO Kết quả thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức ngành Y tế tỉnh Kon Tum năm 2021
43 1702/SYT-TCHC 11/04/2022 V/v hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 2022
44 1019/KH-SYT 28/02/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước ngành Y tế năm 2022
45 796/SYT-TCHC 17/02/2022 V/v tăng cường, triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
46 773/KH-SYT 16/02/2022 KẾ HOẠCH Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022
47 659/SYT-TCHC 09/02/2022 V/v hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 2022
48 419/KH-SYT 20/01/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế năm 2022
49 409/KH-SYT 19/01/2022 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua năm 2022
50 7079/KH-SYT 30/12/2021 Kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác cải cách hành chính và việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2022
DỊCH VỤ CÔNG
 
Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay3,757
  • Tháng hiện tại3,870
  • Tổng lượt truy cập4,193,306
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

783/QĐ-SYT

Quyết định cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà (MEDLACTEC KON TUM)

Thời gian đăng: 28/11/2023

lượt xem: 49 | lượt tải:13

773/QĐ-SYT

Quyết định Về việc điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 13 năm 2023

Thời gian đăng: 26/11/2023

lượt xem: 42 | lượt tải:19

777/QĐ-SYT

Quyết định cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Nha khoa Nụ cười)

Thời gian đăng: 26/11/2023

lượt xem: 61 | lượt tải:17

767/QĐ-SYT

Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 10 năm 2023

Thời gian đăng: 26/11/2023

lượt xem: 31 | lượt tải:15

4060/SYT-NVYD

V/v tăng cường công tác điều trị Sốt xuất huyết Dengue

Thời gian đăng: 16/11/2023

lượt xem: 135 | lượt tải:28
 
 
Cau chuyen CDS