Văn bản theo lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 627/QĐ-SYT 05/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Trạm Y tế xã Đăk Ui thuộc Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà
2 626/QĐ-SYT 05/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông
3 534/QĐ-SYT 25/09/2023 Quyết định Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Trạm Y tế xã Hiếu thuộc Trung tâm Y tế huyện Kon Plông
4 533/QĐ-SYT 25/09/2023 Quyết định Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Trạm Y tế phường Lê Lợi thuộc Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum
5 2934/SYT-NVYD 29/08/2023 V/v thực hiện các hướng dẫn Quy trình khám bệnh, chữa bệnh và Quy trình xét nghiệm
6 457/QĐ-SYT 13/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Trung tâm Giám định y khoa
7 451/QĐ-SYT 10/08/2023 Quyết định cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng (cơ sở 1)
8 429/QĐ-SYT 07/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm đối với Trạm Y tế thị trấn Đăk Glei thuộc Trung tâm Y tế Đăk Glei
9 431/QĐ-SYT 07/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm đối với Trạm Y tế xã Đăk Choong thuộc Trung tâm Y tế Đăk Glei
10 427/QĐ-SYT 07/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên đối với Trạm Y tế xã Ngọk Réo thuộc Trung tâm Y tế Đăk Hà
11 426/QĐ-SYT 07/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Trạm Y tế xã Đăk Kôi thuộc Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy
12 382/QĐ-SYT 24/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà
13 380/QĐ-SYT 24/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei
14 381/QĐ-SYT 24/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy
15 366/QĐ-SYT 19/07/2023 QUYẾT ĐỊNHCấplại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuậtchoTrạm Y tế xã Sa Bìnhthuộc Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy
16 367/QĐ-SYT 19/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho Trạm Y tế phường Quyết Thắng thuộc Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum
17 2356/SYT-NVYD 19/07/2023 V/v thực hiện Quyết định số 2933/QĐ-BYT ngày 19/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế
18 269/QĐ-SYT 06/06/2023 Quyết định về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 07 năm 2023
19 264/QĐ-SYT 05/06/2023 Quyết định cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho Trạm Y tế xã Ia Đal thuộc Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai
20 255/QĐ-SYT 28/05/2023 Quyết định cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho 02 trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Kon Plông
21 93/SYT-NVYD 09/01/2023 Đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão (2023)
22 1533/QĐ-SYT 20/12/2022 Về việc thành lập Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Kon Tum
23 4698/SYT-NVYD 15/11/2022 Báo cáo thực trạng hệ thống chăm sóc răng miệng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
24 1311/QĐ-SYT 13/10/2022 Cấp lại Giấy phép hoạt động KB, CB do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho 08 TYT thuộc TTYT huyện Ngọc Hồi
25 1303/QĐ-SYT 07/10/2022 Cấp lại Giấy phép hoạt động KB, CB do thay đổi tên cho TTYT huyện Đăk Hà
26 1237/QĐ-SYT 29/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho 04 trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy
27 3661/SYT-NVYD 28/08/2022 V/v chấn chỉnh việc đăng ký, thay đổi danh sách nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
28 1197/QĐ-SYT 17/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi
29 1196/QĐ-SYT 17/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho Trung tâm Y tế huyện Kon Plông
30 1194/QĐ-SYT 16/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho Trung tâm Giám định y khoa
31 2663/KH-SYT 14/06/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức khóa đào tạo liên tục “Công tác xã hội trong bệnh viện”
32 1601/SYT-NVYD 04/04/2022 Triển khai Quyết định số 808/QĐ-BYT ngày 01/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế
33 1013/SYT-NVYD 28/02/2022 V/v kê đơn thuốc điều trị cho người mắc COVID-19
34 643/SYT-NVYD 08/02/2022 Hướng dẫn định nghĩa, phân loại ca bệnh và tiêu chuẩn hoàn thành điều trị COVID-19
35 728/SYT-NVYD 13/02/2022 V/v ban hành Sổ tay Hướng dẫn điều trị người mắc COVID-19 (F0) tại nhà
36 18/QĐ-SYT 13/01/2022 Về việc cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho Trạm Y tế xã Đăk Rơ Wa thuộc Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum
37 910/QĐ-SYT 06/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Y NGUYỄN THỊ THU HẢO)
38 909/QĐ-SYT 06/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Y LOĂI)
39 916/QĐ-SYT 06/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (TRẦN QUỐC THÁI)
40 911/QĐ-SYT 06/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (TÔ VĂN TRINH)
41 912/QĐ-SYT 06/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PHẠM THỊ NGUYỆT)
42 913/QĐ-SYT 06/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (NGUYỄN THỊ HOA)
43 914/QĐ-SYT 06/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (LÝ THỊ QUỲNH ANH)
44 915/QĐ-SYT 06/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (HOÀNG CÔNG MINH)
45 908/QĐ-SYT 05/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (BLONG TRO HÀO)
46 904/QĐ-SYT 01/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám bệnh Nội tổng hợp Mai Thanh
47 793/QĐ-SYT 30/09/2021 Về việc cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi
48 3634/SYT-NVYD 05/08/2021 V/v hướng dẫn KCB BHYT ban đầu khi thành lập Bệnh viện dã chiến
49 613/QĐ-SYT 14/07/2021 Về việc cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho 09 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện Kon Plông
50 2974/SYT-NVYD 05/07/2021 V/v đính chính tên gọi địa danh hành chính cấp huyện tại Công văn số 2959/SYT-NVYD ngày 05/7/2021
DỊCH VỤ CÔNG
 
Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay2,387
  • Tháng hiện tại15,580
  • Tổng lượt truy cập4,205,016
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

792/QĐ-SYT

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Đặng thị Thu Trang)

Thời gian đăng: 04/12/2023

lượt xem: 22 | lượt tải:6

790/QĐ-SYT

Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 19 năm 2023

Thời gian đăng: 04/12/2023

lượt xem: 20 | lượt tải:6

783/QĐ-SYT

Quyết định cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà (MEDLACTEC KON TUM)

Thời gian đăng: 28/11/2023

lượt xem: 104 | lượt tải:20

773/QĐ-SYT

Quyết định Về việc điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 13 năm 2023

Thời gian đăng: 26/11/2023

lượt xem: 54 | lượt tải:33

777/QĐ-SYT

Quyết định cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Nha khoa Nụ cười)

Thời gian đăng: 26/11/2023

lượt xem: 121 | lượt tải:24
 
 
Cau chuyen CDS