Văn bản theo chủ đề: Kế hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2150/KH-SYT 05/07/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” ngành Y tế
2 1911/KH-SYT 18/06/2023 KẾ HOẠCH Phòng chống dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
3 1621/KH-SYT 31/05/2023 Kế hoạch thực hiện cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023 của ngành Y tế
4 1402/KH-SYT 12/05/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”
5 1088/KH-SYT 12/04/2023 KẾ HOẠCH Công tác bảo vệ bí mật nhà nước ngành Y tế năm 2023
6 4975/KH-SYT-SGDĐT 06/12/2022 Kế hoạch liên ngành Phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
7 4308/KH-SYT 17/10/2022 Phát động Đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023)
8 4015/KH-SYT 26/09/2022 KẾ HOẠCH Triển khai Chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với chủ đề “Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh”
9 3648/KH-SYt 28/08/2022 KẾ HOẠCH Triển khai uống bổ sung vắc xin bại liệt (bOPV) cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
10 3241/KH-SYT 27/07/2022 KẾ HOẠCH Tiêm vắc xin bại liệt tiêm mũi 2 (IPV2) cho trẻ em dưới 1 tuổi trong chương trình Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
11 2791/KH-SYT 22/06/2022 KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
12 2663/KH-SYT 14/06/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức khóa đào tạo liên tục “Công tác xã hội trong bệnh viện”
13 2609/KH-SYT 10/06/2022 KẾ HOẠCH Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 (đợt 4/2022)
14 2570/KH-SYT 08/06/2022 KẾ HOẠCH Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
15 2163/KH-SYT 09/05/2022 KẾ HOẠCH Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 (đợt 2/2022)
16 1918/KH-SYT 21/04/2022 KẾ HOẠCH họp Hội đồng xét duyệt phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng đề tài NCKH của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
17 1832/KH-SYT 19/04/2022 KẾ HOẠCH Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 (đợt 1/2022)
18 281/KH-SYT 13/01/2022 Triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2022
19 1019/KH-SYT 28/02/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước ngành Y tế năm 2022
20 913/KH-BCĐ 22/02/2022 Kế hoạch Phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2022
21 773/KH-SYT 16/02/2022 KẾ HOẠCH Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022
22 01/KH-BBT 13/02/2022 Kế hoạch Xuất bản Bản tin Sức khỏe Kon Tum số Đặc Biệt Chào mừng 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 -27/02/2022 (153+154+155), quý I/2022
23 531/KH-SYT 27/01/2022 Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa Xuân
24 419/KH-SYT 20/01/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức,người lao động ngành Y tế năm 2022
25 409/KH-SYT 19/01/2022 Phát động phong trào thi đua năm 2022
26 102/KH-SYT 05/01/2022 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
27 7079/KH-SYT 30/12/2021 Kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác cải cách hành chính và việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2022
28 7076/KH-SYT 30/12/2021 Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2022 ngành Y tế
29 6957/KH-SYT 24/12/2021 Kế hoạch triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III vắc xin S-268019 phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
30 6963/KH-SYT 24/12/2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (đợt 3/2021)
31 6683/KH-SYT 15/12/2021 Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022 (đợt 15/2021)
32 6259/KH-SYT 29/11/2021 Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (đợt 2/2021)
33 6187/KH-SYT 25/11/2021 Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (đợt 1/2021)
34 6037/KH-SYT 18/11/2021 Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022 (đợt 14/2021)
35 591/KH-SYT 14/11/2021 Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022 (đợt 13/2021)
36 5829/KH-SYT 09/11/2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022 (đợt 12/2021)
37 5575/KH-SYT 31/10/2021 Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022 (đợt 11/2021)
38 5323/KH-SYT 20/10/2021 Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022 (đợt 10/2021)
39 5100/KH-SYT 12/10/2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022 (đợt 9/2021)
40 4833/KH-SYT 01/10/2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022 (đợt 8/2021)
41 4190/KH-SYT 01/09/2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022 (đợt 6/2021)
42 3589/KH-SYT 03/08/2021 Kế hoạch triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021
43 3683/KH-SYT 08/08/2021 Kế hoạch định tiêm vắc xin Covid-19 đợt 5
44 3352/KH-SYT 24/07/2021 Triển khai tiêm (đợt 4) vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
45 3217/KH-SYT 18/07/2021 Triển khai tiêm (đợt 3) vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
46 2297/KH-SYT 28/05/2021 Triển khai tiêm (đợt 2) vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cho đối tượng ưu tiên, miễn phí vắc xin)
47 1303/KH-SYT 28/02/2021 Triển khai thi hành Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
48 04/KH-BBT 29/03/2021 Kế hoạch xuất bản bản tin sức khỏe số (144+145+146), quý II năm 2021
DỊCH VỤ CÔNG
 
Thống kê
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay2,468
  • Tháng hiện tại15,661
  • Tổng lượt truy cập4,205,097
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

792/QĐ-SYT

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Đặng thị Thu Trang)

Thời gian đăng: 04/12/2023

lượt xem: 22 | lượt tải:6

790/QĐ-SYT

Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 19 năm 2023

Thời gian đăng: 04/12/2023

lượt xem: 20 | lượt tải:6

783/QĐ-SYT

Quyết định cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà (MEDLACTEC KON TUM)

Thời gian đăng: 28/11/2023

lượt xem: 104 | lượt tải:20

773/QĐ-SYT

Quyết định Về việc điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 13 năm 2023

Thời gian đăng: 26/11/2023

lượt xem: 54 | lượt tải:33

777/QĐ-SYT

Quyết định cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Nha khoa Nụ cười)

Thời gian đăng: 26/11/2023

lượt xem: 121 | lượt tải:24
 
 
Cau chuyen CDS