Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021
 • KCB tại BV ĐKKV Ngọc Hồi
 • KCB tại BV ĐKKV Ngọc Hồi
 • Ca phẫu thuật tại BVĐK tỉnh
 • Rừng thông Măng đen - Kon Tum
 • Tượng nhà mô Tây nguyên
 • Phong cảnh Măng Đen
 • Hình ảnh Măng Đen - Cánh đồng
 • Hình ảnh Măng Đen - Thác nước 01
 • Hình ảnh Măng Đen - Thác nước
 • Hình ảnh Măng Đen - Hồ Măng Đen
 • Hình ảnh Măng Đen - Thác Pasy
 • Múa xoang Tây nguyên
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC