Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020

 

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 TẠI SỞ Y TẾ
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Sở Y tế
In bài viết
5-6-2017

      I. Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Sở Y tế:

      Xem chi tiết tại đây.

      II. Danh sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Sở Y tế


STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mức độ DVC

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 4

2

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 4

3

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 4

4

Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 4

5

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 4

6

Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

Lĩnh vực Nghiệp vụ Dược

Mức độ 4

7

Cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

Lĩnh vực nghiệp vụ y

Mức độ 4

8

Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 4

9

Điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 4

10

Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 4

11

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 4

12

Cho phép đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trong nước, đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động

Lĩnh vực nghiệp vụ y

Mức độ 4

13

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 4

14

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 4

15

Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh

Lĩnh vực Nghiệp vụ Dược

Mức độ 4

16

Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 4

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 4

18

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 4

19

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 4

20

Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

Mức độ 4

21

Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

Lĩnh vực nghiệp vụ y

Mức độ 4

22

Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

Lĩnh vực nghiệp vụ y

Mức độ 4

23

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 4

24

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

Lĩnh vực nghiệp vụ y

Mức độ 4

25

Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Lĩnh vực Nghiệp vụ Dược

Mức độ 4

26

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế(Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 4

27

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 4

28

Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

Lĩnh vực nghiệp vụ y

Mức độ 3

29

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Lĩnh vực Nghiệp vụ Dược

Mức độ 3

30

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 3

31

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 3

32

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 3

33

Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 3

34

Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu)

Lĩnh vực Nghiệp vụ Dược

Mức độ 3

35

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Lĩnh vực Nghiệp vụ Dược

Mức độ 3

36

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ trong trường hợp Giấy phép hoạt động mất, hỏng, rách

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 3

37

Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 3

38

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 3

39

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ; cơ sở sản xuất thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 3

40

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

Lĩnh vực nghiệp vụ y

Mức độ 3

41

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 3

42

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 3

43

Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 3

44

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 3

45

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho các cơ sở kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất (trừ cơ sở sản xuất được quy định tại Điều 50 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP); cơ sở kinh doanh thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền Sở Y tế

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 3

46

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 3

47

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 3

48

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 3

49

Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Lĩnh vực Nghiệp vụ Dược

Mức độ 3

50

Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

Lĩnh vực Nghiệp vụ Dược

Mức độ 3

51

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 3

52

Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 3

53

Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Lĩnh vực nghiệp vụ y

Mức độ 3

54

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 3

55

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 3

56

Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân

Mức độ 3

 

 

Admin  
Số lượt xem:31381
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC