Thứ 3, ngày 26 tháng 5 năm 2020

 

ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
Tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2020 – 2022
In bài viết
14-2-2020
Chiều ngày 07/02/2020, tại Hội trường Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Kon Tum đã diễn ra Đại Hội điểm Chi bộ Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội).
Tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc  Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2020 – 2022
Quang cảnh Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Trí Khải – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí Đảng ủy viên,lãnh đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Y tế cùng với 11 đảng viên thuộc Chi bộ và một số quần chúng ưu tú trong Chi bộ Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (TTKNT, MP, TP).

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Sở Y tế đã chọn Chi bộ TTKNT, MP, TP để chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm cấp chi bộ trực thuộc Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là sự kiện sinh hoạt chính trị quan trọng của TTKNT, MP, TP trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển; đây cũng là vinh dự và trách nhiệm của Chi bộ trong việc tổ chức đại hội điểm để các chi bộ khác trong Đảng bộ học tập, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức đại hội của chi bộ mình. Đại hội Chi bộ là dịp để Chi bộ nhìn nhận, đánh giá đúng thực chất việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình trong suốt nhiệm kỳ qua. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời để Chi ủy Chi bộ nhìn nhận đánh giá vai trò, trách nhiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đại hội lựa chọn những đảng viên tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, tín nhiệm nhất làm người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng, để bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022.

Tại Đại hội các đại biểu đã được nghe  Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2022, Báo cáo kiểm điểm Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Theo đó, có một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 vượt kế hoạch như: Kiểm tra chất lượng thuốc thiết yếu đạt 106%, chỉ tiêu về số lượng mẫu, số hoạt chất tăng bình quân đạt 110%, kết quả xếp loại công chức, viên chức, người lao động mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ vượt mức chỉ tiêu đề ra. Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2020 trình Đại hội Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2022…

Đồng chí Lê Trí Khải – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Trí Khải – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế đã biểu dương, khen ngợi Chi bộ TTKNT, MP, TP nhiệm kỳ 2020 - 2022 là một tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế, có nhiệm vụ chính, quan trọng nhất là lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm được sản xuất, sử dụng tại địa phương, đảm bảo đến tay người dùng hợp lý, an toàn và hiệu quả. Bên cạnh những việc chỉ ra những hạn chế, tồn tại để thảo luận và đưa ra hướng khắc phục, đồng chí Lê Trí Khải yêu cầu Đại hội tập trung thảo luận kỹ về dự thảo phương hướng nhiệm kỳ tới cụ thể là:

Thứ nhất, đối với nội dung, phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; trong đó có nhiệm vụ hết sức quan trọng là thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm đạt tiêu chuẩn: Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP).

Thứ hai, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế. Chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ chuyên ngành; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ ba, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả quy định về việc quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Vận động đảng viên đăng ký nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến, về “Dân vận khéo”, về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… để không ngừng phát huy tính sáng tạo, trí tuệ nhằm cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng trong công tác góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Thứ tư, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Chi bộ và nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng ủy cấp trên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ; có giải pháp giáo dục, giúp đỡ đảng viên sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, phấn đấu vươn lên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến sát thực cho các văn kiện đã trình Đại hội. Trong không khí dân chủ cùng với sự thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 03 đồng chí trong đó: Đồng chí Nguyễn Ngọc Trai – Giám đốc TTKNT, MP, TP, được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Hiệp – Phó Giám đốc TTKNT, MP, TP được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Thị Kim Thoa – Nhân viên khoa Kiểm nghiệm thuốc làm Chi ủy viên.

Chi ủy Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2022 ra mắt và nhận hoa chúc mừng của đồng chí Lê Trí Khải – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trai – Bí thư Chi bộ thay mặt Chi ủy Chi bộ khóa mới phát biểu ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội, sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, quyết tâm xây dựng Chi bộ đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trai mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ Sở Y tế, sự phối hợp chặt chẽ  giữa các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế.

Sau khi bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Trí Khải – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm từ công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội để các chi bộ trực thuộc rút kinh nghiệm chuẩn bị chu đáo và tổ chức Đại hội đúng theo kế hoạch của Đảng bộ Sở Y tế./.

Dương Văn Lợt - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  
Số lượt xem:458
Bài viết liên quan:
Icon  Công đoàn ngành Y tế tỉnh Kon Tum tổ chức chương trình “Giọt hồng Blouse trắng”
Icon  Công đoàn Y tế Việt Nam trao quà hỗ trợ đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo tại Kon Tum
Icon  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kon Tum bế mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2019
Icon  Đại hội Chi đoàn Trung tâm kiểm soát bệnh tật lần thứ I nhiệm kỳ 2019-2022
Icon  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum tổ chức “Đêm hội Vầng Trăng Cổ Tích” cho các bệnh nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2019
Icon  Đồng loạt hưởng ứng và tổ chức Ngày đoàn viên công đoàn, ngày 21/7/2019
Icon  Lễ Tuyên dương “Đoàn viên công đoàn tiêu biểu” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019)
Icon  Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng
Icon  Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019
Icon  Đăk Hà tổ chức Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng và phát động cuộc thi Đi bộ 10000 bước chân mỗi ngày gắn với các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2019
THÔNG BÁO

Kế hoạch số 404/KH-SYT ngày 14/02/2020 của Sở Y tế về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước của ngành Y tế tỉnh Kon Tum năm 2020

Kế hoạch số 4270/KH-SYT ngày 18/12/2019 của Sở Y tế về việc thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành Y tế tỉnh Kon Tum năm 2020

Quyết định số 613/QĐ-SYT ngày 28/10/2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính nhà nước hằng năm đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Quyết định số 595/QĐ-SYT ngày 18/10/2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm của Sở Y tế

Bảng tự công bố của các đơn vị năm 2020

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
 © Trang thông tin điện tử Sở Y Tế thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
    Người chịu trách nhiệm chính: Đào Duy Khánh. Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Kon Tum
    Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC