Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2057/QĐ-BYT 14/5/2020 Về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần trong dịch COVID-19"
2058/QĐ-BYT 14/5/2020 Về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp""
1773/QĐ-BYT 20/4/2020 Về việc ban hành "Sổ tay hướng dẫn một số biện pháp phòng chống dịch Viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 (COVID-19) đối với người khuyết tật tại cộng đồng
1762/QĐ-BYT 17/4/2020 Về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim mạn tính""
1616/QĐ-BYT 8/4/2020 Về việc hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ trang phục phòng, chống dịch Covid-19
351/QĐ-TTg 6/3/2020 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
132/QĐ-UBND 4/3/2020 Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
21/2019/QĐ-TTg 19/6/2019 Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông
387/QĐ-UBND 25/5/2019 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
792/QĐ-BYT 4/3/2019 Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân số
745/QĐ-BYT 28/2/2019 Công bố thủ tục hành chính mới/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế
760/QĐ-BYT 28/2/2019 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực sức khỏe sinh sản
648/QĐ-BYT 20/2/2019 Công bố thủ tục hành chính mới/bị bãi bỏ lĩnh vực dược phẩm
54/QĐ-SYT 13/2/2019 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Bá Tài (lần hai)
384/QĐ-BYT 1/2/2019 Nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
433/QĐ-BYT 31/1/2019 Công bố thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng
127/QĐ-BYT 15/1/2019 Hướng dẫn thực hiện giám sát quốc gia về kháng kháng sinh
140/QĐ-BYT 15/1/2019 Danh mục dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 37/2018/TT-BYT
7757/QĐ-BYT 27/12/2018 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2018
7603/QĐ-BYT 25/12/2018 Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (phiên bản số 6)
Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC