Thứ 3, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/2019/QĐ-TTg 19/6/2019 Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông
387/QĐ-UBND 25/5/2019 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
792/QĐ-BYT 4/3/2019 Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân số
745/QĐ-BYT 28/2/2019 Công bố thủ tục hành chính mới/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế
760/QĐ-BYT 28/2/2019 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực sức khỏe sinh sản
648/QĐ-BYT 20/2/2019 Công bố thủ tục hành chính mới/bị bãi bỏ lĩnh vực dược phẩm
54/QĐ-SYT 13/2/2019 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Bá Tài (lần hai)
384/QĐ-BYT 1/2/2019 Nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
433/QĐ-BYT 31/1/2019 Công bố thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng
127/QĐ-BYT 15/1/2019 Hướng dẫn thực hiện giám sát quốc gia về kháng kháng sinh
140/QĐ-BYT 15/1/2019 Danh mục dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 37/2018/TT-BYT
7757/QĐ-BYT 27/12/2018 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2018
7603/QĐ-BYT 25/12/2018 Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (phiên bản số 6)
7482/QĐ-BYT 18/12/2018 Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật
7435/QĐ-BYT 14/12/2018 Danh mục dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 39/2018/TT-BYT
45/2018/QĐ-TTg 9/11/2018 Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
33/2018/QĐ-TTg 6/8/2018 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ
23/2018/QĐ-UBND 31/7/2018 Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum
22/2018/QĐ-UBND 24/7/2018 Bãi bỏ các quyết định và nội dung trong 1 quyết định do UBND tỉnh ban hành
21/2018/QĐ-UBND 20/7/2018 Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
 © Trang thông tin điện tử Sở Y Tế thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
    Người chịu trách nhiệm chính: Đào Duy Khánh. Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Kon Tum
    Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC