Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
91/2020/NĐ-CP 14/8/2020 Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
155/2018/NĐ-CP 12/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo BHYT
115/2018/NĐ-CP 4/9/2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP
113/2018/NĐ-CP 31/8/2018 Sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
89/2018/NĐ-CP 25/6/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới
80/2018/NĐ-CP 17/5/2018 Sửa đổi Nghị định 147/2003/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
72/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
63/2018/NĐ-CP 4/5/2018 Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
61/2018/NĐ-CP 23/4/2018 Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
15/2018/NĐ-CP 2/2/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
111/2017/NĐ-CP 5/10/2017 Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
88/2017/NĐ-CP 27/7/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
54/2017/NĐ-CP 17/5/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược
47/2017/NĐ-CP 24/4/2017 Quy định mức lương cơ sở đối với CB, CC, VC và lực lượng vũ trang
25/2017/NĐ-CP 14/3/2017 Về báo cáo tài chính nhà nước
174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Hướng dẫn chi tiết một số điều Luật Kế toán
163/2016/NĐ-CP 21/12/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước
91/2016/NÐ-CP 1/7/2016 Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
93/2016/NĐ-CP 1/7/2016 Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC