Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
241/BDT-CSDT 17/4/2019 Thông báo danh sách đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
325/CNTT-CSHT 7/6/2018 Triển khai Thông tư 31/2017/TT-BTTTT Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
7464/BYT-BH 28/12/2017 Hướng dẫn bổ sung một số chỉ tiêu, dữ liệu ban hành kèm theo QĐ số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của BYT
3556/LN-SYT-BHXH 13/12/2017 Quy định một số nội dung về công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018
1229/UBND-KGVX 10/5/2017 Triển khai thực hiện Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ TT&TT
1229/UBND-KGVX 10/5/2017 Triển khai thực hiện Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ TT&TT
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC