Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
496/KH-UBND 28/2/2018 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Kon Tum năm 2018
266/KH-UBND 26/1/2018 Kế hoạch triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2021
258/KH-UBND 25/1/2018 Kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2018
3611/KH-SYT 19/12/2017 Phát huy ưu điểm; khắc phục cá chạn chế, yếu kém trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018
2600/KH-UBND 25/9/2017 Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của dỉnh Kon Tum, giai đoạn 2017 - 2020
2425/KH-UBND 17/9/2017 Triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1075/KH-UBND 19/4/2017 Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020
991/KH-UBND 13/4/2017 Thực hiện "Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1901/KH-UBND 15/8/2016 Kế hoạch hành động giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum thực hiện Chiến lược quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
782/KH-UBND 19/4/2016 Kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum thực hiện Chiến lược quốc gia ATTP giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030
1174/KH-UBND 10/6/2015 Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 13/01/2014 của Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC