Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
22/2020/TT-BYT 2/12/2020 Quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y t
15/2020/TT-BYT 10/8/2020 ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
14/2020/TT-BYT 10/7/2020 Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập
13/2020/TT-BYT 22/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT
12/2020/TT-BYT 22/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYTngày 22/01/2018 của Bộ Y/tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
11/2020/TT-BYT 19/6/2020 Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
10/2020/TT-BYT 11/6/2020 Quy định về thử tương đương sinh học của thuốc
09/2020/TT-BYT 10/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
08/2020/TT-BYT 27/5/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm.
07/2020/TT-BYT 14/5/2020 Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế
06/2020/TT-BYT 7/5/2020 Quy định hệ thống chỉ tiêu thông kê dược - mỹ phẩm
4/TT-BYT 5/3/2020 Quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
03/2020/TT-BYT 22/1/2020 Sửa đổi Thông tư 11/2018/TT-BYT quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
02/2020/TT-BYT 20/1/2020 Quy định về trình tự, trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính
01/2020/TT-BYT 16/1/2020 Sửa đổi Thông tư 30/2018/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT
34/2019/TT-BYT 30/12/2019 Quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y và tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp quân dân y
35/2019/TT-BYT 30/12/2019 Quy định về phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
37/2019/TT-BYT 30/12/2019 Quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế
38/2019/TT-BYT 30/12/2019 Quy định về chế độ báo cáo định kỳ
33/2019/TT-BYT 26/12/2019 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế
Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC