Thứ 3, ngày 25 tháng 9 năm 2018
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
33/2018/QĐ-TTg 6/8/2018 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ
22/2018/QĐ-UBND 24/7/2018 Bãi bỏ các quyết định và nội dung trong 1 quyết định do UBND tỉnh ban hành
20/2018/NQ-HĐND 19/7/2018 Quy định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách ở địa phương trên địa bàn
17/2018/NQ-HĐND 19/7/2018 Quy định mức chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh
21/2018/NQ-HĐND 19/7/2018 Quy định phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
19/2018/NQ-HĐND 19/7/2018 Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4442/QĐ-BYT 13/7/2018 Ban hành DM các DVKT khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo thông tư 15/2018/TT-BYT
3874/QĐ-BYT 26/6/2018 Ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phỗ tắc ngãn mãn tính
3756/QĐ-BYT 25/6/2018 Hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở
3755/QĐ-BYT 21/6/2018 Danh mục thành phần của Gói đỡ đẻ sạch
335/QĐ-SYT 13/6/2018 Về việc thành lập Tổ công tác bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan Sở Y tế
329/QĐ-SYT 8/6/2018 Kiện toàn Hội đồng thẩm định danh mục kỹ thuật đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
54/2018/TT-BTC 8/6/2018 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021
3449/QĐ-BYT 7/6/2018 Tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ
3448/QĐ-BYT 7/6/2018 Tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Vi phẫu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
325/CNTT-CSHT 7/6/2018 Triển khai Thông tư 31/2017/TT-BTTTT Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
317/QĐ-SYT 1/6/2018 Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Y tế
315/QĐ-SYT 1/6/2018 ban hành Quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
311/QĐ-SYT 31/5/2018 Phê duyệt danh mục kỹ thuật KB, CB lần đầu áp dụng tại TYT xã Đăk H’ring thuộc TTYT huyện Đăk Hà
310/QĐ-SYT 31/5/2018 Phê duyệt danh mục kỹ thuật KB, CB lần đầu áp dụng tại TYT xã Đăk Dục thuộc TTYT huyện Ngọc Hồi
Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
 © Trang thông tin điện tử Sở Y Tế thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
    Người chịu trách nhiệm chính: Đào Duy Khánh. Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Kon Tum
    Điện thoại: 060.3862351; Fax: 060 3.863048 - 060 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC