Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021
Chi tiết Văn bản
Số ký hiệu: 4587/SYT-NVYD
Ngày ban hành: 3/12/2020
Người ký: Võ Văn Thanh
Trích yếu: Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở KB, CB
Cơ quan ban hành: Sở Y tế
File: Tại đây
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC