Thứ 3, ngày 24 tháng 11 năm 2020
Chi tiết Văn bản
Số ký hiệu: 4028/SYT-NVYD
Ngày ban hành: 23/10/2020
Người ký: Đỗ Ngọc Hòa
Trích yếu: V/v tổ chức mua sắm thuốc thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia tại Thông tư số 15/2020/TT-BYT
Cơ quan ban hành: Sở Y tế
File: Tại đây
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC