Thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020
Chi tiết Văn bản
Số ký hiệu: 632/QĐ-SYT
Ngày ban hành: 8/9/2020
Người ký: Võ Văn Thanh
Trích yếu: Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 613/QĐ-SYT ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Sở Y tế về thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính nhà nước hằng năm đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Cơ quan ban hành: Sở Y tế
File: Tại đây
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC