Thứ 3, ngày 24 tháng 11 năm 2020
Chi tiết Văn bản
Số ký hiệu: 21/2019/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 19/6/2019
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
File: Tại đây
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC