Thứ 3, ngày 24 tháng 11 năm 2020
Chi tiết Văn bản
Số ký hiệu: 2701/2001/QĐ-BYT
Ngày ban hành: 29/6/2001
Người ký: Lê Văn Truyền
Trích yếu: Về việc triển khai áp dụng nguyên tắc Thực hành tốt bảo quản thuốc
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
File: Tại đây
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC