Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Cấp thẻ người giới thiệu thuốc
Cơ quan: Sở Y tế
Nội dung:

Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Y tế.

- Địa chỉ: 808 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Cán bộ thẩm định hồ sơ:

- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.

Bước 3: Trình hồ sơ đã thẩm định lên Lãnh đạo Sở Y tế để phê duyệt.

Bước 4. Trả kết quả tại Sở Y tế hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ:

* Hồ sơ cấp thẻ Người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn đại học gồm:

- Đơn đề nghị cấp thẻ Người giới thiệu thuốc (theo mẫu);

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp hợp lệ;

- Danh mục mặt hàng được phân công giới thiệu;

- Bản cam kết của người được tuyển dụng, phân công giới thiệu thuốc cam kết đã nắm vững và thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan.

* Hồ sơ cấp thẻ Người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn trung cấp:

- Đơn đề nghị cấp thẻ Người giới thiệu thuốc (theo mẫu);

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp hợp lệ;

- Danh mục mặt hàng được phân công giới thiệu;

- Bản cam kết của người được tuyển dụng, phân công giới thiệu thuốc cam kết đã nắm vững và thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan.

- Giấy chứng nhận tập huấn Người giới thiệu thuốc của cơ sở tập huấn do Bộ Y tế quy định;

- Giấy xác nhận thời gian ít nhất hai năm hoạt động tại cơ sở y, dược hợp pháp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp

Cơ quan thực hiện

Sở Y tế

Đối tượng thực hiện

Cá nhân                                                              

Kết quả

Thẻ 

Phí, Lệ phí

Phí thẩm định hồ sơ cấp thẻ người giới thiệu thuốc. Mức thu: 200.000 đồng/hồ sơ

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị cấp thẻ Người giới thiệu thuốc (Mẫu 1a-QC Thông tư số 45/2011/TT-BYT, ngày 21/12/2011)

Yêu cầu, điều kiện

1. Người giới thiệu thuốc phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là cán bộ y, dược có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Trường hợp Người giới thiệu thuốc là cán bộ y, dược có trình độ chuyên môn trung cấp thì phải có thêm các điều kiện sau:

-Có ít nhất hai năm hoạt động tại cơ sở y, dược hợp pháp;

- Được tập huấn theo Chương trình khung đào tạo cho Người giới thiệu thuốc do Bộ Y tế quy định

b) Đã được đơn vị tuyển dụng huấn luyện, đào tạo;

c) Có đủ kiến thức về những thuốc được phân công giới thiệu, hiểu biết các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan.

2. Người sau đây không được tham gia giới thiệu thuốc:

a) Bị cấm hành nghề y, dược theo bản án, quyết định của Toà án và/hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự và/hoặc đang bị áp dụng biện pháp quản chế hành chính;

b) Không đủ năng lực hành vi dân sự;

c) Đang là công chức, viên chức.

Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 45/2011/TT-BYT, ngày 21/12/2011 của Bộ Y tế;

- Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Tải file: Biểu mẫu

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
 © Trang thông tin điện tử Sở Y Tế thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
    Người chịu trách nhiệm chính: Đào Duy Khánh. Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Kon Tum
    Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC