Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cơ sở kinh doanh đề nghị
Cơ quan: Sở Y tế
Nội dung:

Trình tự thực hiện

Bước 1. Cơ sở kinh doanh gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Y tế.

- Địa chỉ: 808 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Sở Y tế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ và trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Cơ quan có thẩm quyền trả lại bản chính Chứng chỉ hành nghề dược cho cơ sở kinh doanh thuốc và thông báo cho cơ sở kinh doanh thuốc, yêu cầu người đăng ký quản lý chuyên môn tiếp tục hành nghề đến hết thời hạn ghi trên Chứng chỉ hành nghề dược.

Bước 3: Trả kết quả tại Sở Y tế hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị nhận lại Chứng chỉ hành nghề dược (theo mẫu)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời gian giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện

Sở Y tế

Đối tượng thực hiện

Cá nhân                                                              

Kết quả

Trả lại bản chính Chứng chỉ hành nghề dược

Phí, Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị nhận lại Chứng chỉ hành nghề dược (Mẫu số 2a/ĐĐN-NLCC, Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013)

Yêu cầu, điều kiện

Cơ quan quản lý nhà nước nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trong những trường hợp sau:

a) Cơ sở kinh doanh thuốc thay đổi người quản lý chuyên môn về dược;

b) Cơ sở kinh doanh thuốc chấm dứt hoạt động kinh doanh;

c) Cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc nhưng nhận được văn bản trả lời không cấp của cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

d) Cá nhân xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

Căn cứ pháp lý

 

Tải file: Biểu mẫu

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
 © Trang thông tin điện tử Sở Y Tế thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
    Người chịu trách nhiệm chính: Đào Duy Khánh. Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Kon Tum
    Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC