Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Cơ quan: Sở Y tế
Nội dung:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở sản xuất mỹ phẩm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Y tế.

- Địa chỉ: 808 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ lập Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Bước 4: Trả kết quả tại Sở Y tế hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm (theo mẫu);

- Bản gốc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện đã được cấp (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm.

Cơ quan thực hiện

Sở Y tế

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (mẫu số 03 Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016)

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư năm 2014.

- Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Tải file: Biểu mẫu

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
 © Trang thông tin điện tử Sở Y Tế thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
    Người chịu trách nhiệm chính: Đào Duy Khánh. Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Kon Tum
    Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC