Thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
STT Tên Thủ tục
1 Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện
2 Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện
3 Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức
4 Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
5 Thủ tục: Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
6 Thủ tục: Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
7 Thủ tục: Thẩm định cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC