Thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
STT Tên Thủ tục
1 Thủ tục: Cấp thẻ Nhân viên tiếp cận cộng đồng
2 Thủ tục: Cấp lại thẻ Nhân viên tiếp cận cộng đồng
3 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng
4 Thủ tục: Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải
5 Thủ tục: Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa
6 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt
7 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô bộ phận cơ thể người
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC