Thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
STT Tên Thủ tục
1 Thủ tục: Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc
2 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô bộ phận cơ thể người
3 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt
4 Thủ tục: Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa
5 Thủ tục: Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải
6 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng
7 Thủ tục: Hồ sơ khám giám định tổng hợp
8 Thủ tục: Hồ sơ khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát
9 Thủ tục: Hồ sơ khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động
10 Thủ tục: Hồ sơ khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần
11 Thủ tục: Hồ sơ khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai
12 Thủ tục: Hồ sơ khám giám định để thực hiện tử tuất
13 Thủ tục: Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động
14 Thủ tục: Hồ sơ khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp
15 Thủ tục: Giám định lần đầu do tai nạn lao động
16 Thủ tục: Khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.
17 Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I nhưng mắc một số bệnh quy định tại Phụ lục II.
18 Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I
19 Thủ tục: Cấp lại thẻ Nhân viên tiếp cận cộng đồng
20 Thủ tục: Cấp thẻ Nhân viên tiếp cận cộng đồng
Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC