Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020

 

GIỚI THIỆU
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Kon Tum
In bài viết
23-3-2017

STT

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị công tác

Số điện thoại

Địa chỉ email

Ghi chú

1

Võ Văn Thanh

Phó Giám đốc Sở Y tế

0814709999

vothanhkt@yahoo.com

Trưởng ban biên tập

2

Trương An

Trưởng phòng TC-HC Sở Y tế

0903577031

truonganccds@yahoo.com

Thành viên

3

Phan Văn Hải

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế

0903506601

haipmckt@gmail.com

Thành viên

4

Đặng Công Lân

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Dược Sở Y tế

0905281353

conglansyt@gmail.com

Thành viên

5

Hoàng Văn Bích

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Dược Sở Y tế

0914102364

hvbich@gmail.com

Thành viên

6

Nguyễn Văn Hiệp

Chánh Thanh tra Sở Y tế

0905672826

drunitekt@gmail.com

Thành viên

7

Võ Thành

Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

0905100673

vothanhttyttpkt@gmail.com

Thành viên

8

Nguyễn Minh Thành

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

0914171998

hoangchitrungkt@gmail.com

Thành viên

9

Nguyễn Lộc Vương

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

0914028153

safebetvuong@gmail.com

Thành viên

10

Nguyễn Ngọc Trai

Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

0905534917

traikontum@gmail.com

Thành viên

11

Hoàng Trọng Đức

Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa

0903508353

htduckt@gmail.com

Thành viên

12

Hồ Thị Hồng Hạnh

Giám đốc Trung tâm Pháp y

0905127116

honghanhkt73@gmail.com

Thành viên

13

Đặng Minh Hải

Giám đốc Bệnh viện YDCT - PHCN

0905134444

bshaikt@gmail.com

Thành viên

14

Bùi Thị Hồng Lê

Phó Trưởng phòng TC-HC Sở Y tế

0976875235

bui.hongle6@gmail.com

Thành viên

15

Phạm Bá Đà

Phó Chủ tịch Hội Y Dược học tỉnh Kon Tum

0905189977

daphamba@yahoo.com

Thành viên

16

Y Dếch Buôn Yă

Trưởng Khoa phòng chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

0979706939

ydechbuonya@gmail.com

Thành viên

17

Trần Đức Cảnh

Trưởng Khoa TT-GDSK, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

0976448999

canhkt@icloud.com

Thành viên

18

Lê Đức Hiếu

Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế

01222578348

kshieukt@gmail.com

Thành viên kiêm Tổ trưởng tổ thư ký

19

Trần Thị Thanh Xuân

Nhân viên Khoa TT-GDSK, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

0905172991

thanhuant4g@gmail.com

Thành viên

20

Phạm Thị Thu Huyền

Nhân viên Khoa TT-GDSK, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

0935621567

huyenttgdsk@gmail.com

Thư ký

21

Bạch Thị Vân

Nhân viên Khoa TT-GDSK, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

0914243937

bachvankt@gmail.com

Thư ký

22

Đặng Trần Huân

Chuyên viên Văn phòng Sở Y tế.

0935220013

tranhuan.syt@gmail.com

Thư ký kiêm Quản trị Trang thông tin điện tử

 

Tải về các văn bản:

Hướng dẫn cách viết tin cho trang thông tin điện tử

Quyết định kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế

Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ thư ký Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở Y tế

Quyết định quy định chế độ nhuận bút, bồi dưỡng biên tập tin, bài; tạo lập thông tin điện tử trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế

Quyết định sửa đổi phương thức cung cấp thông tin và quy trình thu thập, biên tập, phê duyệt, đăng tin trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế

 

Admin  
Số lượt xem:9602
Bài viết liên quan:
Icon  Lãnh đạo Sở Y tế
Icon  Thanh tra Sở
Icon  Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Icon  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Icon  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Icon  Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm
Icon  Trung tâm Giám định y khoa
Icon  Trung tâm Pháp y
Icon  Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Icon  Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng
THÔNG BÁO

Công văn số 2017/SYT-NVYD ngày 04/6/2020 của Sở Y tế về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

Kế hoạch số 404/KH-SYT ngày 14/02/2020 của Sở Y tế về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước của ngành Y tế tỉnh Kon Tum năm 2020

Kế hoạch số 4270/KH-SYT ngày 18/12/2019 của Sở Y tế về việc thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành Y tế tỉnh Kon Tum năm 2020

Quyết định số 613/QĐ-SYT ngày 28/10/2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính nhà nước hằng năm đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Quyết định số 595/QĐ-SYT ngày 18/10/2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm của Sở Y tế

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
 © Trang thông tin điện tử Sở Y Tế thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
    Người chịu trách nhiệm chính: Đào Duy Khánh. Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Kon Tum
    Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC