Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021

 

GIỚI THIỆU
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Kon Tum
In bài viết
23-3-2017

STT

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị công tác

Số điện thoại

Địa chỉ email

Ghi chú

1

Trần Ái

Phó Giám đốc Sở Y tế

0903597477

tranai0703@gmail.com

Trưởng ban biên tập

2

Trương An

Trưởng phòng TC-HC Sở Y tế

0903577031

truonganccds@yahoo.com

Thành viên

3

Phan Văn Hải

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế

0903506601

haipmckt@gmail.com

Thành viên

4

Đặng Công Lân

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Dược Sở Y tế

0905281353

conglansyt@gmail.com

Thành viên

5

Hoàng Văn Bích

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Dược Sở Y tế

0914102364

hvbich@gmail.com

Thành viên

6

Nguyễn Văn Hiệp

Chánh Thanh tra Sở Y tế

0905672826

drunitekt@gmail.com

Thành viên

7

Nguyễn Lộc Vương

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

0914028153

safebetvuong@gmail.com

Thành viên

8

Đoàn Thị Tuần

Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa tỉnh

0914326879

bstuankt@gmail.com

Thành viên

9

Phạm Bá Đà

Phó Chủ tịch Hội Y Dược học tỉnh Kon Tum

0905189977

daphamba@yahoo.com

Thành viên

10

Trần Đức Cảnh

Trưởng Khoa TT-GDSK, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

0976448999

canhkt@icloud.com

Thành viên

11

Lê Đức Hiếu

Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế

01222578348

kshieukt@gmail.com

Thành viên kiêm Tổ trưởng tổ thư ký

12

Bạch Thị Vân

Nhân viên Khoa TT-GDSK, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

0914243937

bachvankt@gmail.com

Thư ký

13

Đặng Trần Huân

Chuyên viên Văn phòng Sở Y tế.

0935220013

tranhuan.syt@gmail.com

Thư ký kiêm Quản trị Trang thông tin điện tử

 

Tải về các văn bản:

Hướng dẫn cách viết tin cho trang thông tin điện tử

Quyết định kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế

Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban biên tập và Tổ thư ký Trang thông tin điện tử Sở Y tế

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở Y tế

Quyết định quy định chế độ nhuận bút, bồi dưỡng biên tập tin, bài; tạo lập thông tin điện tử trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế

Quyết định sửa đổi phương thức cung cấp thông tin và quy trình thu thập, biên tập, phê duyệt, đăng tin trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế

 

Admin  
Số lượt xem:10366
Bài viết liên quan:
Icon  Lãnh đạo Sở Y tế
Icon  Thanh tra Sở
Icon  Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Icon  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Icon  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Icon  Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm
Icon  Trung tâm Giám định y khoa
Icon  Trung tâm Pháp y
Icon  Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Icon  Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC