Chủ nhật, ngày 20 tháng 1 năm 2019

 

TỔ CHỨC - NHÂN LỰC
Thu hồi bằng tốt nghiệp Đại học và bằng tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I
In bài viết
16-7-2018

Tải văn bản tại đây:

Quyết định số 1319/QĐ-ĐHYD.pdf

Công văn số 2259/ĐHYD-SĐH.pdf

Công văn số 1359/ĐHYD-ĐTĐH.pdf

Quyết định số 3251/QĐ-BYT.pdf

Công văn số 853-CV/UBKTTU.pdf

Quyết định số 394/QĐ-SYT.pdf

Quyết định số 395/QĐ-SYT.pdf

Quyết định số 397/QĐ-SYT.pdf

Quyết định số 398/QĐ-SYT.pdf

  
Số lượt xem:297
Bài viết liên quan:
Icon  Kết luận Hội nghị trực tuyến triển khai công tác cải cách hành chính và công tác dân vận năm 2018
Icon  V/v phụ cấp chức vụ đối với viên chức sau khi sắp xếp tổ chức
Icon  Xây dựng cơ cấu biên chế theo chức danh nghề nghiệp/ngạch viên chức
Icon  Phổ biến thông tin chiêu sinh, đào tạo, bồi dưỡng
Icon  Về việc báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018
Icon  Đánh giá, phân loại công chức viên chức, người lao động năm 2017
Icon  Hướng dẫn xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
Icon  Trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo
Icon  Đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Nghị định số 64/2009/NĐ-CP của Chính phủ
Icon  Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
 © Trang thông tin điện tử Sở Y Tế thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
    Người chịu trách nhiệm chính: Đào Duy Khánh. Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Kon Tum
    Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC