Thứ 5, ngày 23 tháng 5 năm 2019

 

GÓP Ý VĂN BẢN
Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 17/CTTTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
In bài viết
3-7-2018

Tải văn bản tại đây:

Công văn số 2033/SYT-TTrS.pdf

Phiếu chuyển của UBND tỉnh.pdf

Dự thảo văn bản.doc

  
Số lượt xem:437
Bài viết liên quan:
Icon  Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum
Icon  Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai, thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Icon  Phối hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện khắc phục hạn chế và đề nghị tại Báo cáo số 509/BC-MTTQ-BTT
Icon  Góp ý về biểu mẫu báo cáo Chương trình mục tiêu Y tế -Dân số
Icon  Lấy ý kiến góp ý đối với báo cáo người khuyết tật thể câm điếc
Icon  Góp ý dự thảo Quy chế tổ chức họp trực tuyến ngành Y tế
Icon  Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2018-2021
Icon  Góp ý dự thảo Kế hoạch tập huấn, hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ, trang bị kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm cho Tổ chỉ đạo ở cấp xã
Icon  Dự thảo báo cáo công tác y tế tháng 4, nhiệm vụ tháng 5.2018
Icon  Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
 © Trang thông tin điện tử Sở Y Tế thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
    Người chịu trách nhiệm chính: Đào Duy Khánh. Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Kon Tum
    Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC