Thứ 5, ngày 21 tháng 2 năm 2019

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CCHC CỦA SỞ Y TẾ
Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động
In bài viết
8-6-2018

  
Số lượt xem:3929
Bài viết liên quan:
Icon  Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc (cập nhật đến tháng 4/2018)
Icon  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược năm 2018 (cập nhật ngày 19/10/2018)
Icon  Thu hồi các Giấy chứng nhận, Giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp năm 2018 (Cập nhật ngày 13/7/2018)
Icon  Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh năm 2018 (cập nhật ngày 25/7/2018)
Icon  Bảng tự công bố của các đơn vị năm 2018 (Cập nhật ngày 14/12/2018)
Icon  Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2018 (cập nhật ngày 05/6/2018)
Icon  Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2018 (cập nhật ngày 05/6/2018)
Icon  Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược năm 2018 (cập nhật ngày 02/11/2018)
Icon  Danh sách các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Bảng tự công bố của các đơn vị năm 2017
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
 © Trang thông tin điện tử Sở Y Tế thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
    Người chịu trách nhiệm chính: Đào Duy Khánh. Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Kon Tum
    Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC