Các văn bản chỉ đạo về công tác CCHC Thông tin kết quả triển khai CCHC của Sở Y tế Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 Danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Sở Y tế Dịch vụ công trực tuyến Chi cục ATVSTP Quy trình xử lý TTHC Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến Sở Y tế Cuộc họp, hội nghị, hội thảo không giấy
Thứ 5, ngày 16 tháng 8 năm 2018
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
962426
KẾ HOẠCH - THỐNG KÊ - CNTT
Triển khai thực hiện Thông báo số 1286/TB-BYT-BHXH VN ngày 30/11/2017 của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam
1/19/2018 9:36:12 AM     

Phòng KHTC  
Số lượt xem:140
Bài viết liên quan:
Icon  Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3530/UBND-KGVX ngày 28/12/2017
Icon  Tài liệu Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác y tế năm 2018 do BYT tổ chức (ngày 19.01.2018)
Icon  Báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2017
Icon  Báo cáo công tác y tế tháng 12.2017
Icon  Bảo đảm an toàn thông tin mạng
Icon  Tài liệu Hội nghị giao ban tổng kết công tác y tế năm 2017 (ngày 11/10/2018)
Icon  Về việc đánh giá tình hình thực hiện công tác y tế năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018
Icon  Hướng dẫn lập kế hoạch hoạt động CSSKSS thuộc CTMT Y tế - Dân số
Icon  Triển khai thực hiện Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế
Icon  Triển khai các văn bản: số 2363/UBND-KT ngày 31/8/2017, số 2513/UBND-TH ngày 15/9/2017 và số 2501/UBND-KT ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © Trang thông tin điện tử Sở Y Tế thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
    Người chịu trách nhiệm chính: Đào Duy Khánh. Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Kon Tum
    Điện thoại: 060.3862351; Fax: 060 3.863048 - 060 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn