Thứ 2, ngày 22 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH - THỐNG KÊ - CNTT
Báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2017
In bài viết
17-1-2018

Phòng KHTC  
Số lượt xem:3293
Bài viết liên quan:
Icon  Báo cáo công tác y tế tháng 12.2017
Icon  Bảo đảm an toàn thông tin mạng
Icon  Tài liệu Hội nghị giao ban tổng kết công tác y tế năm 2017 (ngày 11/10/2018)
Icon  Về việc đánh giá tình hình thực hiện công tác y tế năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018
Icon  Hướng dẫn lập kế hoạch hoạt động CSSKSS thuộc CTMT Y tế - Dân số
Icon  Triển khai thực hiện Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế
Icon  Triển khai các văn bản: số 2363/UBND-KT ngày 31/8/2017, số 2513/UBND-TH ngày 15/9/2017 và số 2501/UBND-KT ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh
Icon  Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2471/UBND-KGVX ngày 12/9/2017
Icon  Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT-BTTTT ngày 21/6/2017 ủa Bộ Thông tin và Truyền thông
Icon  Kết quả Hội nghị giao ban Ngành Y tế tháng 9 năm 2017
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
 © Trang thông tin điện tử Sở Y Tế thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
    Người chịu trách nhiệm chính: Đào Duy Khánh. Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Kon Tum
    Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC